Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


W 2007 roku Spółka Satis Group S.A. zadebiutowała na rynku New Connect, a od 2011 roku jej akcje są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych.

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SATIS GROUP S.A.- 27.08.2018 r. oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SATIS GROUP S.A. – 27.08.2018 r.

Zarząd spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem z powództwa Tadeusza Lewkowicza przeciwko Spółce i wydanym w nim postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia jest zmuszony odwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27.08.2018 r. na godz. 11:00 oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27.08.2018 r. na godz. 13:00.

W ocenie Zarządu Emitenta roszczenia Tadeusza Lewkowicza są bezzasadne i Spółka zaskarżyła postanowienie o udzieleniu mu zabezpieczenia. Jednak do czasu rozpoznania zażalenia Spółka jest narażona na to, że działania Tadeusza Lewkowicza będą wykorzystywane do kierowania przeciwko niej kolejnych bezpodstawnych roszczeń i wikłania jej w postępowania sądowe. Każde z takich postępowań generuje po stronie Spółki znaczne koszty i stanowi istotne obciążenie dla jej wyniku finansowego, co obrazują informacje zawarte w Skróconym skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 r. Z uwagi na to, w celu ochrony uzasadnionego interesu Spółki, Zarząd Emitenta zdecydował o odwołaniu Walnych Zgromadzeń zwołanych na dzień 27.08.2018 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że podejmie starania w celu niezwłocznego zwołania nowego Walnego Zgromadzenia, jak tylko ustaną przyczyny, uzasadniające odwołanie Walnych Zgromadzeń zwołanych na 27.08.2018 r.

 

 

 


Facebook
Twitter