Struktura akcjonariatu


W 2007 roku Spółka iAlbatros Group S.A. zadebiutowała na rynku New Connect, a od 2011 roku jej akcje są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Do jej głównych akcjonariuszy należą wiodące polskie instytucje finansowe.

Obecnie  akcjonariat iAlbatros Group przedstawia się następująco:

akcjonariat-na-strone

Struktura akcjonariatu na dzień 23 czerwca 2017 roku:

2016-12-05_akcjonariat_tabelka


Facebook
Twitter