Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa ADV S.A. w dniu 26 listopada 2012 r., zakończonym po przerwach w dniu 10 grudnia 2012 r.

  • Marzec 2017
  • Post Categories
  • 2012

Facebook
Twitter