Raporty Okresowe


iAlbatros Group S.A. (dawniej SMT S.A.) jest holdingiem firm działających w obszarze business travel, zarządzania flotą pojazdów oraz usług informatycznych, programistycznych i doradczych.

W 2007 roku Spółka zadebiutowała na rynku New Connect, a od 2011 roku jej akcje są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Do jej głównych akcjonariuszy należą wiodące polskie instytucje finansowe.

ROK 2017

Raport za I kwartał 2017 roku

2017.05.30 Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

ROK 2016

Raport roczny 2016 – jednostkowy

2017.04.28 Sprawozdanie finansowe za rok 2016
2017.04.28 Sprawozdanie Zarządu za rok 2016
2017.04.28 Opinia biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016
2017.04.28 Raport biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

Raport roczny 2016 – skonsolidowany

2017.04.28 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016
2017.04.28 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
2017.04.28 Opinia biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016
2017.04.28 Raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016

Raport za III 2016 roku

2016.11.18 Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Raport za I półrocze 2016 roku

2016.09.16 Skrócony skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r.
2016.09.16 Raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r
2016.09.16 Raport biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r.

Raport za I kwartał 2016 roku

2016.05.16 Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.

ROK 2015

Raport roczny 2015 – jednostkowy

2016.04.30 Sprawozdanie finansowe za rok 2015
2016.04.30 Sprawozdanie Zarządu za rok 2015
2016.04.30 Opinia i raport biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015

Raport roczny 2015 – skonsolidowany

2016.04.30 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015
2016.04.30 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
2016.04.30 Opinia i raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015

Raport za IV kwartał 2015 roku

2016.02.29 Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Raport za III kwartał 2015 roku

2015.11.16 Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

Raport za I półrocze 2015 roku

2015.08.31 Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2015 r.
2015.08.31 Raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 r.
2015.08.31 Raport biegłego rewidenta do jednostkowego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 r.

Raport za I kwartał 2015 roku

2015.05.14 Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

ROK 2014

Raport roczny 2014 – jednostkowy

2015.04.30 RS 2014 – Audytowany skonsolidowany raport roczny 2014 r.

2015.04.30 R 2014 – Audytowany jednostkowy raport roczny 2014

2015.03.02, 4Q2014 – Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r.

2014.11.14, 3Q2014 – Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

2014.09.02, 1H2014 – Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2014 r.

2014.05.27 Korekta: skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

2014.05.14, 1Q2014 – Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2014 r.

2014.04.30, 2013 – Audytowany raport roczny 2013 r.

2014.04.30, 2013 – Audytowany skonsolidowany raport roczny 2013 r.

2014.02.24, 4Q2013 – Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2013 r.

2013.11.14, 3Q2013 – Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2013 r.

2013.08.30, 1H2013 – Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2013r.

2013.05.15, 1Q2013 – Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2013r.

2013.04.17, 2012 – Audytowany skonsolidowany raport roczny 

2013.04.17, 2012 – Audytowany raport roczny 

2013.02.28, 4Q2012 – Skrócony skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r. 

2012.11.14, 3Q2012 – Skrócony skonsolidowany raport za II kwartał 2012 r.

2012.08.31, 2Q2012 – Skonsolidowany i jednostkowy raport za I półrocze 2012 r. wraz z raportem biegłego rewidenta 

2012.04.30, 1Q2012 – Skonsolidowany raport finansowy za 1 kwartał 2012 roku

2012.04.30, 2011 – Audytowany jednostkowy raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2011  

2012.04.30, 2011 – Audytowany skonsolidowany raport roczny za rok zakończony 31 grudnia 2011  

2012.02.21, 4Q2011 – Skonsolidowany Raport za IV kwartał po korekcie

2012.02.20, 4Q2011 – Skonsolidowany Raport za IV kwartał

2011.09.30, 3Q2011 – Skonsolidowany raport za III kwartał 2011 r. 

2011.06.30, 2Q2011 – Skonsolidowany raport za I półrocze 2011 r. 

2011.06.14, 2010 – Audytowany skonsolidowany raport roczny za 2010 r. 

2011.06.14, 2010 – Raport roczny za 2010 r. 

2011.05.12, 1Q2011 – Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. 

2011.02.14, 4Q2010 – Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r. 

2010.11.15, 3Q2010 – Raport kwartalny za III kwartał 2010 r. 

2010.08.03, 2Q2010 – Raport kwartalny za II kwartał 2010 r.

2010.06.10, 2009 – Raport roczny za 2009 r.

2010.05.17, 1Q2010 – Raport kwartalny za I kwartał 2010 r.


Facebook
Twitter