Ład korporacyjny


W 2007 roku Spółka iAlbatros Group S.A. zadebiutowała na rynku New Connect, a od 2011 roku jej akcje są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Do jej głównych akcjonariuszy należą wiodące polskie instytucje finansowe.

Zasady ładu korporacyjnego
Pobierz plik PDF

Prospekty emisyjne:

Prospekt emisyjny akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F Spółki SMT S.A. 03.06.2014
Pobierz plik PDF
ANEKS NR 1 Z DNIA 06 CZERWCA 2014 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI SMT S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 03 CZERWCA 2014 ROKU

Prospekt emisyjny Grupy ADV S.A. zatwierdzony 28.02.2012
Pobierz plik PDF

Prospekt emisyjny Grupy ADV S.A. zatwierdzony 31.03.2011
Pobierz plik PDF

Grupa kapitałowa – aktualności:

Połączenie spółek zależnych: Xantus S.A. i Sorcersoft.com S.A.
Pobierz plik PDF

Dokumenty do pobrania:

Statut Spółki iAlbatros Group S.A. uchwalony z datą 9 marca 2016 r.
Pobierz plik PDF

Regulamin Walnego Zgromadzenia iAlbatros Group S.A.
Pobierz plik PDF

Regulamin Rady Nadzorczej iAlbatros Group S.A.
Pobierz plik PDF

Informacja w odniesieniu do obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Pobierz plik PDF


Facebook
Twitter